Acasă > Utile > Acte necesare
 

Acte necesare 
Contractele pentru Persoane Juridice – Agenţi Economici, Asociaţii de Locatari / Proprietari sau Persoane fizice pot fi încheiate de Luni până Vineri, între orele 7:30 şi 15:30 la sediul REBU din strada Berzei Nr. 21, sector 1.
 
Contractele pentru Organizare de şantier pot fi încheiate de Luni până Vineri, între orele 7:30 şi 15:30 la sediul REBU din strada Berzei Nr. 21, sector 1.
 
 
Persoane Juridice – Agenţi Economici:

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);
 • Copie Act Spaţiu de Funcţionare, sediu şi puncte de lucru dacă este cazul;
 • Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;
 • Ştampila firmei;

 
 
Asociaţii de Locatari sau Proprietari:

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare) în cazul Asociaţiilor de Proprietari;
 • Declaraţie locatari pentru desemnarea ca administrator al Asociaţiei de Locatari;
 • Copie Buletin de Identitate sau Carte de Identitate administrator sau împuternicire cu semnătura administratorului şi ştampila asociaţiei;
 • Copie după ultima listă de întreţinere din care să reiasă numărul de persoane;
 • Ştampila asociaţiei;

 
 
Persoane fizice:

 • Copie act spaţiu;
 • Copie Buletin de Identitate sau Carte de Identitate.

 
 
Organizare de şantier:

 • Copie Certificat de Urbanism, Plan Cadastral 1:500, 1:2000, Memoriu Tehnic, Act Proprietate;
 • Copie BI / CI în cazul persoanelor fizice, copie CUI în cazul persoanelor juridice;
 • Delegaţie, împuternicire şi ştampilă în cazul persoanelor juridice.