Acasă > Despre Noi > Politica managerială
 

Politica managerialăAm construit o istorie comună cu cea a partenerilor noştri prin asigurarea unui mediu de muncă stabil şi prin încercarea continuă de a îmbunătăţi serviciile şi prestaţiile noastre, precum şi tehnologia utilizată zilnic. Credem în prevenirea, controlul şi reducerea poluării mediului, ne asumăm rolul de susţinători ai ecologiei.

.

Politica referitoare la sistemul de management integrat

                 conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000

 

 

Societatea RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA, operator autorizat pentru prestarea serviciului de salubrizare a localităților, care cuprinde activitățile:’’Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi similare provenind din activităţi comerciale, industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat. Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, inclusiv din reamenajări şi reabilitări interioare şi/sau exterioare ale locuinţelor. Colectarea şi transportul deşeurilor periculoase industriale – vopsele, lacuri, emailuri, uleiuri, filtre etc. Sortarea şi prelucrarea deşeurilor reciclabile. Măturatul, spălatul, stropirea căilor publice. Răzuitul rigolelor şi întreţinerea curăţeniei pe căile publice. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi combaterea poleiului şi a îngheţului. Amenajarea şi intreţinerea spaţiilor verzi. Curăţenia interioară şi exterioară a clădirilor’’,  este preocupată în aceeaşi măsură de creşterea continuă a calităţii serviciilor prestate şi a satisfacţiei clienţilor cât şi de îmbunătăţirea performanţelor de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională şi de responsabilitate socială, în condiţiile respectării stricte a cerințelor legale si a altor cerinţe ale clienților, furnizorilor sau legate de aspectele de mediu.

 

Principiile, orientările si obiectivele societății referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi responsabilitate socială sunt următoarele :

 • Asigurarea unui mediu de muncă sigur, demn şi sănătos, fără discriminare la angajare, salarizare, acces la instruire sau promovare.
 • Creşterea permanentă a satisfacţiei clienţilor noştri prin introducerea şi dezvoltarea celor mai moderne metode şi concepte de salubrizare
 • Îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi prestaţiilor noastre, atât prin cele mai avansate tehnici şi tehnologii cât şi printr-o permanentă instruire şi perfecţionare a angajaţilor noştri
 • Extinderea şi diversificarea colectării separate a deşeurilor şi reciclarea, tratarea, eliminarea corespunzătoare fiecărui tip de deșeu
 • Prevenirea, controlul şi reducerea poluării mediului, în zonele autorizate de activitate
 • Achiziția de produse și echipamente prietenoase cu mediul
 • Scăderea nivelului de risc global pe societate cu 0,3 % față de nivelul anului anterior

 

Conducerea societății va asigura toate resursele şi condiţiile necesare pentru prestarea calitativă a serviciilor, pentru prevenirea accidentelor de muncă, rănirilor şi a îmbolnăvirilor profesionale, concomitent cu prevenirea şi diminuarea poluării mediului generată de activităţile desfășurate.

Conducerea societății va asigura menţinerea eficace și îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat prin monitorizarea permanentă a obiectivelor de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi responsabilitate socială.

 

   Director General                             Director Economic,

Ing. GABRIEL RADU                          Ing. BOGDAN DIACONU

 

Bucureşti, 24.08.2015, Cod QP-05 Ediţia 5 / Revizia 0

 

 

 

                                                              *   *   *

 

 

 

Politica de securitate a prelucrării de date cu caracter personal integrat

 

S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREŞTI REBU S.A., societatea autorizata pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare, prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, prin mijloace mixte manual/ automat precum si prin mijloace de supraveghere video, cu respectarea cerinţelor legale in domeniu, in vigoare si în condiţii care sa asigure securitatea, confidenţialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea următoarelor principii:

 

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se realizeaza în scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate si ulterior prelucrate: intrarea părţilor într-o relaţie contractuală; statistica, colectare debite si recuperare creanţe, reclamă, publicitate, marketing sau alte scopuri promoţionale, de siguranta si control
 • Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează date cu caracter personal sunt instruite periodiuc si au semnat acorduri de confidentialitate;
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, se efectueaza numai dupa ce persoana vizată şi-a dat consimţământul pe Nota de Informare în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare sau nu s-a opus, in scris, prelucrarii datelor;
 • Informarea. Pe site-ul societatii si la Registratura este afisata prezenta Politica de securitate a prelucrarii de date cu caracter personal, clientii si angajatii sunt informati asupra faptului ca societatea prelucreaza datele lor personale, supravegherea video este comunicata clientilor printr-o pictograma sugestiva si angajatilor prin Regulamentul Intern;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de interventie asupra datelor personale (rectificare, actualizare, blocare, stergere), de opoziţie, de adresare catre Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau catre instanta de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. Imaginile captate prin monitorizarea video realizata intern, in incinta societatii nu afecteaza viaţa privata sau alte drepturi fundamentale şi interese legitime ale persoanelor. Imaginile captate prin monitorizarea video realizata pe domeniul public vizeaza doar starea meteo si doar carosabilul.
 • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. utilizează metode si tehnologii de securitate furnizate de către o companie specializată în securizare şi protecţie impreuna cu reguli interne de planificare, lucru, verificare, control pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

                   

                          Director General – Ing. GABRIEL RADU

 

Bucuresti, 25.06.2013, F-PL-02.01.03 Editial/ Revizia 1